Valuta:
Thuis ::  Privacy verklaring

Privacy verklaring


We zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en nemen haar verantwoordelijkheden met betrekking tot de veiligheid van klantinformatie zeer serieus. Dit beleid legt uit hoe we gebruik maken van klantgegevens en hoe wij uw privacy beschermen. Alle dergelijke informatie wordt in deze verklaring als 'persoonlijke informatie' genoemd.

Dit beleid is alleen van toepassing op de website en niet op andere websites waaraan wij links kunnen verstrekken.

Uw toestemming

Door gebruik te maken van de website en / of persoonlijke gegevens te verstrekken geeft u uw toestemming aan Michael Kors om persoonlijke gegevens van u en van het bedrijf te verkrijgen, gebruik en / of overdracht van de persoonsgegevens die u verstrekt of verkregen in overeenstemming met dit beleid .

Behoud en gebruik van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die u verstrekken of verkregen door u worden gebruikt en / of door ons voor de volgende doeleinden gehouden:

• communiceren met u in overeenstemming met dit beleid;

• onze eigen en derde diensten en producten aanbieden die geschikt zijn voor u;

• u op de hoogte te stellen van nieuwe functies en promoties op de website;

• uw ervaring van de
de website verbeteren door uw persoonlijke voorkeuren te identificeren

Overdracht van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt of verkregen, kunnen voor de volgende doeleinden aan derden worden overgedragen:

• aan de bevoegde autoriteiten voorzover nodig of passend is om te voldoen aan de toepasselijke wetten of zoals vereist in de gerechtelijke procedure.

Verkrijgen en overbrengen van algemene informatie

Door cookies te gebruiken en bezoekers naar de website te volgen, krijgen we algemene informatie over deze bezoekers. Die informatie bevat bijvoorbeeld het aantal bezoekers, de pagina's die zij bezoeken, hoe lang elk bezoek duurt, hoe vaak bezoekers terugkeren naar onze website, enzovoort. We kunnen deze informatie ook samenvoegen met bepaalde persoonlijke gegevens die door of verkregen worden Van bezoekers om ons in staat te stellen bezoekers en hun voorkeuren te analyseren of categoriseren.

Dergelijke algemene of geaggregeerde informatie kan worden gehouden of gebruikt voor de volgende doeleinden:

• onze eigen onderzoeksdoeleinden;

• voor marketingdoeleinden;

• een betere algemene ervaring voor gebruikers creëren;

• om een ​​efficiëntere service voor onze gebruikers te waarborgen.

Dergelijke algemene of geaggregeerde informatie kan ook worden overgedragen aan de volgende personen:

• aan adverteerders en potentiële adverteerders op de website

Zulke algemene informatie wordt niet overgedragen aan derden in een formaat waaruit u persoonlijk geïdentificeerd kan worden.

Overdracht van informatie aan personen buiten de Europese Economische Ruimte

Derde partijen aan wie persoonlijke informatie of algemene of geaggregeerde informatie over bezoekers naar deze website is overgedragen, kunnen buiten de Europese Economische Ruimte zijn gelegen.

Wijzigingen in persoonlijke gegevens

Als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of bijwerken, kunt u dit online doen in de registratie sectie van de website. Als u alle of een van uw persoonlijke gegevens uit onze databank wilt verwijderen, moet u contact met ons opnemen cookies

We gebruiken cookies om informatie te verkrijgen over uw activiteiten en bezoeken op deze website. Dit stelt u in staat om een ​​meer gepersonaliseerde service aan u te bieden en ook informatie over bezoekers op de website over het algemeen te verkrijgen.

Uw browser zal onze cookies waarschijnlijk automatisch accepteren, tenzij u de instellingen wijzigt om deze te voorkomen. Als u onze cookies niet ontvangt, kan de snelheid en het gebruiksgemak van deze website nadelig beïnvloed worden. Als onze informatiepraktijken worden aangepast, zullen wij de wijzigingen op ons beleid op het terrein plaatsen om de gebruikers van de wijzigingen te melden en de mogelijkheid te bieden zich af te wijken van de nieuwe toepassingen. Als gebruikers zich zorgen maken over hoe uw informatie wordt gebruikt, moet u onze website regelmatig controleren.

Terug